LakipykäläLakimäärittelee myyjän ja ostajan vastuut. Yrityksen myydessä kuluttajalle, sovelletaan kuluttajansuojalakia. Kuluttajansuojalaki sääntelee markkinointia, sopimusten sisältöä ja pitävyyttä, itse kuluttajakauppaa sekä ns. etämyyntiä. Kuluttajan ostaessa yritykseltä saa hän huomattavasti paremman suojan, kun jos ostaisi toiselta kuluttajalta.

Yritysten myydessä yrityksille sovelletaan sopimusoikeutta, johon sisältyy mm. kauppalaki. Lähtökohtaisesti oletetaan, että ostavaa tai myyvää yritystä ei tarvitse suojella erityisellä lailla, kuten kuluttajansuojalaki tekee. Yritysten solmimat sopimukset ja kaupat pitävät hyvinkin erikoisissa tilanteissa. Yritysten välinen kaupankäynti on yleensä myös arvolisäverollista, kuten paketti- ja kuorma-autot suurimmalta osin ovat.

Kuluttajan myydessä kuluttajalle ei myöskään kuluttajansuojalakia sovelleta. Tästä syystä ehkä kaikista riskialtteinta kauppaa on ostaa kuluttajana kuluttajalta. Saatavat korvaukset ja hyvitykset ovat mahdollisia lähinnä selkeissä petostapauksissa, jotka kuuluvat rikosoikeuden puolelle. Yritysten ostaessa yrityksiltä heitä suojelee myyjäyrityksen maine, jota harva yritys haluaa pilata myymällä huonoa tuotetta ostajalle. Lisäksi yritysten välinen kauppa on monesti pitkäaikaisempaa yhteistyötä.

Kuluttajan myydessä yritykselle ei yrityksellä ole minkäänlaista suojaa. Tästä syystä yrityksen ostaessa kuluttajalta tuote tarkistetaan huolellisesti, koska palautus ja reklamaatio-oikeutta ei yrityksellä ole. Kun tuote on vaihtanut omistajaa, myös takuu loppuu. Tästä syystä monet auto-, vene-, moottoripyörä-, asuntovaunu- ja autoliikkeet saattavat laskea korjauskustannuksia hyvinkin paljon. Tällöin myyjä voi saada huonoimmillaan 10-20% vähemmän tuotteestaan kuin sen oikea arvo olisi. GESU tarkistaa tuotteet huolella ja ammattitaidolla, tällöin voimme ehjästä tuotteesta maksaa ehjän tuotteen hinnan.

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa myös laki kiinteistöjen myynnistä, joka tuo kiinteistöjen myyntiin omat vastuunsa, myös kuluttajille. Edellä myös mainittiin rikosoikeudelliset asiat. Varastetun tavaran, petoksen tunnusmerkit täyttävän kaupan tai vaikka sovittujen asioiden laiminlyöminen kuuluvat etupäässä rikosoikeudellisiin asioihin ja niitä sovelletaan niin yrityksiin kuin kuluttajiin.

Myydessäsi GESU:lle - me varmistamme puolestasi, että kaikki vastuuasiat ovat kunnossa ja voit nukkua yösi rauhassa.