VENEIDEN TYYPPIVIAT 

Olemme keränneet sivuillemme tietoa veneiden tyyppivioista. Internetin hienous on suuri tiedon määrä, mutta samalla myös väärän tiedon määrä kasvaa. Keskustelupalstoilla on hyvinkin paljon väärää infoa, joka johtaa monesti harhaan. Pyrimme keräämään sivustolle kattavaa tietoa veneiden ja venemoottoreiden tyyppivioista. Olemme juuri aloittaneet tietojen keräämisen ja kirjaamisen. Julkaisemme veneiden tyyppiviat lähiaikoina.

TyyppiviatKeräämme tälle sivustolle oleellisimmat ja vain kyseistä mallia koskevat oleelliset tyyppiviat. Tarkoituksemme on, että sivusto palvelee myyjiä tunnistamaan oman veneensä heikkoudet ja vahvuudet. Toisaalta ostajat voivat välttää harhaostokset tutustumalla venemallien tyyppivikoihin. 

Sivusto ei ole kaiken kattava, mutta päivitämme sitä jatkuvasti ja myös itse käytämme sitä apuna ostaessamme veneitä. Vähävikaiset veneet ovat arvokkaampia kuin isovikaiset. Esimerkkinä voidaan mainita Buster, jonka veneet ovat todella kestäviä, hyviä ajaa ja suosittuja. Vanhemmissa niitatuissa Bustereissa oli paljon ongelmia niittien kanssa, mutta uusien kestävyys on kuitenkin todella hyvä. 

Toivotamme sinulle antoisia lukuhetkiä

 

OSTETAAN VENEITÄ